Logo NECTEC
Human Resources Magazine Online Vol.4
   
ปวดศีรษะไมเกรน

โดย ป้าหมู


ไมเกรน คือ โรคปวดศีรษะชนิดหนึ่ง ที่ม่อาการปวดเป็นพักๆ จะเป็นๆ หายๆ มักจะมีอาการที่รุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ซึ่งระยะเวลาในการปวดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4-7 ชั่วโมง อาการปวดศีรษะนี้จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นอีก เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกาย และในขณะที่มีอาการป่วยมักจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย อาการชี้นำก่อนป่วย คือ เห็นแสงวาบคล้านแสงแฟลช ตาจะมีอาการมองไม่เห็นชั่วครู่ มีอาการชาที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย อาการนีจะเป็นอยู่ประมาณ 5-30 นาที ก่อนที่โรคปวดศีรษะไมเกรนจะออกอาการ ผู้ป่วยดรคนี้ประมาณ 1 ใน 5 จะมีอาการนำเช่นนี้เสมอ

สาเหตุของไมเกรน
ไมเกรนเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือด และเส้นประสาทรอบๆ สมอง ร ะบบประสาทผู้ป่วยที่เป็นโรคไมเกรนจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ที่ได้ป่วยเป็นโรคนี้ ระบบประสาทจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดอาการอักเสบดังกล่าวเกิดขึ้น และมีอาการปวดอย่างรุนแรงตามมา


ปัจจัยกระตุ้นมีอะไรบ้าง
อาหาร
* การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
* การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
* อาหารที่ใส่ผงชูรส หรือใส่สารถนอมอาหาร อาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะได้
การนอนหลับ
* การนอนหลับมากหรือน้อยเกินไป สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้
ฮอร์โมน
* ผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นไมเกรน มักจะมีอาการปวดในช่วงที่มีประจำเดือน ความรุนแรง และระยะเวลาในการปวดมักจะมากกว่าในช่วงอื่น
* การตั้งครรภ์ในช่วงเดือนแรก ๆ มักจะทำให้อาการปวดไมเกรนมีเพิ่มขึ้น
สิ่งแวดล้อม
* อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เช่น อากาศร้อน การอยู่กลางแดดร้อน
* กลิ่นบางอย่าง เช่น น้ำหอม ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
* การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ


การวินิจฉัย
ไมเกรนไม่สามารถตรวจโดยใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อบอกว่าอาการปวดนั้นเป็นโรคนี้หรือไม่ แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคโดยการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย โดยจะถามถึงลักษณะการปวดว่าเป็นแบบใด (ปวดตุ๊บ ๆ ปวดตื้อ ๆ ปวดจี๊ด ๆ ปวดแปล๊บ ๆ ฯลฯ) ตำแหน่งที่ปวด (กระบอกตา ขมับ ท้ายทอย หรือทั่วศีรษะ) ความรุนแรงของอาการปวด อาการนำหรืออาการเตือนก่อนปวด (เช่น เห็นแสงจ้า) อาการร่วม (คลื่นไส้ อาเจียน) ระยะเวลาที่ปวดในแต่ละครั้ง ความถี่ของการปวด เป็นต้น

ไมเกรนรักษาได้หรือไม่
ไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แ ต่ก็มีวิธีการช่วยให้ความถี่ และความรุนแรงของไมเกรนลดน้อยลง โดยใช้ยาเพื่อป้องกันรักษา หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การรักษาไมเกรน
ควรดูแล และรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และการใช้ยาเพื่อรักษา และป้องกัน นับเป็นวิธีสำคัญในการรักษาโรคไมเกรนอีกทางหนึ่ง ยาไมเกรนแบ่งประเภทออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ยาแก้ปวดไมเกรน และยาป้องกันไมเกรน

ยาแก้ปวดไมเกรน คือ ยาที่ใช้เมื่อมีอาการปวด ส่วนยาป้องกันไมเกรนใช้เพื่อทำให้ความถี่ และความรุนแรงของการปวดลดลง จะใช้ในกรณีที่มีอาการปวดบ่อยมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ยาทั้ง 2 กลุ่มมีมากมายหลายชนิด การจะเลือกใช้ยาชนิดใดควรได้รับการแนะนำหรือปรึกษาจากแพทย์ก่อน

  หน้าแรก  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.(662)5646900 โทรสาร (662)5646901-2